ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΚΑΒΕΤΣΟΥ 20

Το γραφείο μας μεταφερθηκέ καβέτσου 20 το πρώην ιατρείο της Γιανναδάκη απέναντι απο το ωδείο "Σκαλκώτα"