Καλοριφέρ ή Ηλεκτρική Σόμπα

 
Η ύφεση έχει σπρώξει χιλιάδες καταναλωτές στις σόμπες. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσεις σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για ξυλόσπομπες αλλά και ενεργειακές σόμπες καθώς και σε προϊόντα θέρμανσης που βασίζονται στην καύση του ξύλου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματικών της αγοράς η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά είναι αυξημένη πάνω απο 50% σε σύγκριση με το 2009.
Στον αντίποδα , πτωτικά συνέχισε να κινείται η εγχώρια αγορά ειδών κεντρικής θέρμανσης - η οποία περιλαμβάνει τους λέβητες (χυτοσιδηρούς, χαλύβδινους και ατομικές μονάδες θέρμανσης), τους καυστήρες, τα θερμαντικά σώματα (τύπου Ακάν και panel) και τους κυκλοφορητές - όπως προκύπτει από σχετική κλαδική μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.
Η κατανάλωση των λεβήτων και ατομικών μονάδων θέρμανσης μειώθηκε κατά 17,8% το 2009/08, ενώ η μείωση συνεχίσθηκε και το 2010/09 με χαμηλότερο όμως ρυθμό. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων παρουσιάζει σημαντική διαχρονική αύξηση, κυμάνθηκε δε μεταξύ 66%-70% την τελευταία πενταετία. Η συνολική εγχώρια αγορά των καυστήρων μειώθηκε τα έτη 2009 και 2010 κατά 18,4% και 15,1% αντίστοιχα. Η ζήτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, παρουσιάζει δε σημαντική διαχρονική μείωση, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα υποκαθίστανται από τα θερμαντικά σώματα τύπου panel. Ωστόσο, και οι πωλήσεις σωμάτων τύπου panel εμφάνισαν σημαντική μείωση κατά 24% και 17,5% τη διετία 2009-2010. Τέλος και η ζήτηση κυκλοφορητών, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές, εμφάνισε σημαντική μείωση κατά 18,8% και 15,4% τα έτη 2009 και 2010. Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό πέντε παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 11,6% το 2010/09, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1,44%. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 27,4% και τα μικτά κέρδη κατά 3% την ίδια περίοδο, ενώ το συνολικό τελικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό τόσο το 2009 όσο το 2010. Αντίστοιχα, από δείγμα 26 εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 11,3% το 2010/09, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,4%. Οι συνολικές τους πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά 17,7% και τα μικτά κέρδη κατά 18,2% την ίδια περίοδο. Την ίδια κατεύθυνση είχαν τα κέρδη (προ φόρων) τα οποία μειώθηκαν κατά 57,7%, καθώς και τα κέρδη EBITDA τα οποία υποχώρησαν κατά 39,6% το 2010/09.
 
http://realestatenews.gr/real-estate-in-greece/lifestyle?start=20