ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες επικοινωνίας
τηλ. 22510 44245,
κιν. 6944 147910,
fax. 22510 42528
email. pitsiladis@otenet.gr