ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες επικοινωνίας
τηλ. 22510 44245,
κιν. 6974787410, 6944735678
fax. 22510 42528
email. tpitsiladi@gmail.com